120 σκευάσματα, αντιυπερτασικά και υπολιπιδαιμικά συμπεριέλαβε η δωρεά της Medochemie μιας ακόμη εταιρείας μέλους της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας προς το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Τα σκευάσματα θα διατεθούν μέσω του κοινωνικού μας φαρμακείου σε απόρους και ανασφάλιστους συνανθρώπους μας. Σας ευχαριστούμε!