14 σάκοι ρούχα από το Σικιαρίδειο ‘Ιδρυμα

Η αποστολή του Σικιαριδείου Ιδρύματος είναι η κατάρτιση νέων με νοητική υστέρηση, ωστόσο δεν ξεχνά κάθε άνθρωπο σε ανάγκη. Έτσι οι ιθύνοντες του Ιδρύματος συγκέντρωσαν και παρέδωσαν στο Κ.Υ.Α.Δ.Α. 14 σάκους ρούχα και παπούτσια. Ευχαριστούμε!