1,5 τόνο τρόφιμα από το πρόγραμμα Hope Boxes της Wise Greece σε συνεργασία με τη NN Hellas

Η Πρόεδρος του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Μελίνα Δασκαλάκη μαζί με εκπροσώπους της Wise Greece και της NN Hellas κατά την παράδοση 1,5 τόνου τροφίμων, στο πλαίσιο του προγράμματος Hope Boxes. 

Προχωρώντας σε μια ακόμη πράξη αλληλεγγύης προς το κέντρο μας, επισκέφθηκαν στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών, ενημερώθηκαν για την καθημερινή εξυπηρέτηση ευάλωτων οικογενειών και βοήθησαν εθελοντικά στο πακετάρισμα των ειδών, εκφράζοντας την επιθυμία τους να συμμετέχουν ακόμη πιο ενεργά στις δράσεις μας.

Τους ευχαριστούμε!