Εκατόν εξήντα αυγά έφθασαν σήμερα στο Κ.Υ.Α.Δ.Α. από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων, σε συνέχεια της δωρεάς της Παρασκευής. Σας ευχαριστούμε!