160 αυγά από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό της Βουλής

Εκατόν εξήντα αυγά έφθασαν σήμερα στο Κ.Υ.Α.Δ.Α. από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων, σε συνέχεια της δωρεάς της Παρασκευής. Σας ευχαριστούμε!