177 σαλάτες από τη Galitel S.A.

Κάθε δωρεά που φτάνει σε εμάς υποστηρίζει το όραμά μας να προσφέρουμε περισσότερα στους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Για αυτό και υποδεχτήκαμε με χαρά τη νέα προσφορά της Galitel S.A. σε 177 σαλάτες. Ευχαριστούμε!