18 καρβέλια ψωμί από τον φούρνο Βενέτη

Οι δωρεές σε βασικά αγαθά, όπως το ψωμί, συνεχίζονται. Ο φούρνος ΒΕΝΕΤΗ με 18 καρβέλια ενίσχυσε τα είδη που θα φτάσουν στους συνανθρώπους μας μέσω του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Ευχαριστούμε για την στήριξη!