180 σαλάτες από τη Galitel S.A.

Νέα δωρεά σε σαλάτες έκανε σήμερα, για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, η Galitel S.A. παραδίδοντας στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών 180 συσκευασίες και ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των σαλατών που μας πρόσφερε αυτή την εβδομάδα σε 300! Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!