188 σαλάτες από τη Galitel S.A.

188 σαλάτες, δωρεά της Galitel S.A. προστέθηκαν σήμερα στα είδη που θα διατεθούν στους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας που υποστηρίζονται από το Κ.Υ.Α.Δ.Α. Σας ευχαριστούμε!