2.400 γιαούρτια από τη LEADER A.E.

Εδώ και αρκετούς μήνες, η LEADER A.E. μάς προμηθεύει ανελλιπώς με γιαούρτια και άλλα πολύτιμα “δώρα” για τους ωφελούμενούς μας. Αυτό έκανε και αυτή την εβδομάδα με την αποστολή 2.400 γιαουρτιών Activia για τα άτομα και τις οικογένειες που δυσκολεύονται να προμηθευτούν ακόμη και τα στοιχειώδη αγαθά. Σας ευχαριστούμε θερμά!