2.600 συσκευασίες ψωμί του τοστ από τον Καραμολέγκο

Με την καθιερωμένη προσφορά του σε 2.600 συσκευασίες ψωμί του τοστ έφτασε πάλι στις αποθήκες του Κ.Υ.Α.Δ.Α η αρτοβιομηχανία

Καραμολέγκος, φροντίζοντας να μη λείψει το ψωμί από κανένα σπίτι. Σας ευχαριστούμε!