2.640 κουτάκια αποθήκευσης από τον ανώνυμο δωρητή

Τα κοινωνικά καταστήματα μας προμηθεύουν αδιάλειπτα ευάλωτους πολίτες με είδη που διευκολύνουν την καθημερινότητα τους. Κάθε προϊόν καλύπτει μια διαφορετική ανάγκη και βρίσκει αποδέκτες ανάμεσα στους δικαιούχους μας. Όπως τα 2.640 κουτάκια αποθήκευσης που μας προμήθευσε πρόσφατα μέσω ο ανώνυμος δωρητής μέσω του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Δεσμός» . Σας ευχαριστούμε!