20 συσκευασίες χαλβά από την Κίνηση Αλληλεγγύης Πατησίων 5ης Δημοτικής Κοινότητας

Μέλη της Κίνησης Αλληλεγγύης Πατησίων της 5ης Δημοτικής Κοινότητας που βρέθηκαν σήμερα στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών, προκειμένου να προσφέρουν 20 συσκευασίες χαλβά για τις οικογένειες που στηρίζουμε. Προσφορές που εμπλουτίζουν τα πακέτα μας από πολίτες που έχουν στραμμένη την προσοχή τους στους ευάλωτους συνανθρώπους μας. Ευχαριστούμε!