200 τεμάχια γάλα από την Praksis

“Ό,τι σου περισσεύει κάποιος το χρειάζεται” είναι μία από τις φράσεις -κλειδιά για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.). Ενστερνιζόμενη αυτό το “σύνθημα”, η Praksis παρέδωσε στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών 200 τεμάχια γάλα μακράς διαρκείας. Σας ευχαριστούμε!