210 σαλάτες από τη Galitel S.A.

Η προσθήκη σαλάτας στα πακέτα τροφίμων που διανέμονται στους ωφελούμενούς μας είναι πολύ σημαντική, ιδίως τώρα το καλοκαίρι. Δεν θα ήταν όμως εφικτή αν δεν είχαμε κοντά μας χορηγούς που με ιδιαίτερη συνέπεια υποστηρίζουν το έργο μας, όπως τη Galitel S.A.. Σήμερα, η Galitel πρόσφερε για τους ωφελούμενούς μας 210 σαλάτες. Ευχαριστούμε!