23/09/2020: Πέντε τσάντες παιδικά ρούχα από μέλος της Ομάδας Εθελοντισμού Στήριξη

Μέλος της Ομάδας Εθελοντισμού ”Στήριξη”, μιας ομάδας που βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων στηρίζοντας το έργο μας με σημαντικές πρωτοβουλίες, παρέδωσε σήμερα Στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών 5 τσάντες με παιδικά ρούχα για τους ωφελούμενους του Κ.Υ.Α.Δ.Α.! Σας ευχαριστούμε!