24 κιλά χυλοπίτες από την Κίνηση Αλληλεγγύης Πατησίων

Με 24 κιλά χυλοπίτες που θα καταλήξουν σε άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη, η Κίνηση Αλληλεγγύης Πατησίων της 5ης δημοτικής κοινότητας επέλεξε να στηρίξει για μία ακόμη φορά το έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Σας ευχαριστούμε!