250 κοτόπουλα από τον ΑΠΣΙ Πίνδος

Σε μία ακόμα προσφορά σε 250 κοτόπουλα προχώρησε ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος προς το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Η συγκεκριμένη δωρεά έρχεται να υποστηρίξει την πάγια επιδίωξη του Κ.Υ.Α.Δ Α. να προσθέσει πηγές πρωτεΐνης στα διανεμόμενα προς τους ωφελούμενούς της πακέτα. Σας ευχαριστούμε για τη σημαντική σας συνεισφορά!