250 κοτόπουλα από τον ΑΠΣΙ Πίνδος

Με 250 κοτόπουλα, ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων, ΑΠΣΙ Πίνδος, στηρίζει το όραμα της νέας διοίκησης του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων να προσφέρει ακόμη περισσότερα σε άτομα και οικογένειες που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ!