250 κοτόπουλα από τον ΑΠΣΙ Πίνδος

Σημαντική για μια ακόμη φορά η συνεισφορά του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού ΠΙΝΔΟΣ στο έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, με 250 κοτόπουλα, τα οποία σύντομα θα διανεμηθούν σε άτομα και οικογένειες σε ανάγκη. Σας ευχαριστούμε!