250 κοτόπουλα από τον ΑΠΣΙ Πίνδος

Μία επιπρόσθετη ανάσα ανακούφισης στα άτομα και στις οικογένειες που υποστηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων θα χαρίσει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Κοτόπουλα Πίνδος, καθώς δώρισε για τους ανθρώπους αυτούς 250 κατεψυγμένα κοτόπουλα. Σας ευχαριστούμε!