250 σαλάτες από τη Galitel S.A.

Με μια νέα δωρεά σε 250 σαλάτες, η Galitel S.A. δίνει το στίγμα της αλληλεγγύης και της εταιρικής ευθύνης της, παράλληλα όμως συμβάλλει ουσιαστικά στη στήριξη των ατόμων και των οικογενειών που ωφελούνται από τις παροχές και τις υπηρεσίες του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Σας ευχαριστούμε!