27 καρβέλια ψωμί από τον φούρνο Kora Bakery

27 καρβέλια ψωμί θα καταλήξουν και σήμερα στα σπίτια των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη χάρη στη νέα δωρεά του Kora Bakery. Ευχαριστούμε!