27 σάκοι ρούχα από τον Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Πειραιά

Με 26.000 ωφελούμενους τον μήνα, οι ανάγκες του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων είναι πρακτικά ανεξάντλητες. Για αυτό και η πράξη φιλευσπλαχνίας των ενοριτών της Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, που συγκέντρωσαν και παρέδωσαν για τους ωφελούμενούς μας 27 σάκους με ρούχα, δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο. Σας ευχαριστούμε!