3.200 γιαούρτια από τη FrieslandCampina Hellas- NOYNOY

Η FrieslandCampina Hellas –NOYNOY έχει πραγματικά «αγκαλιάσει» το έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων και κάθε εβδομάδα δίνει το «παρών» με σημαντικές ποσότητες γιαουρτιού και προϊόντων γάλακτος. Αυτό έκανε και σήμερα, με την προσφορά 3.200 κύπελων γιαουρτιού. Η ενέργεια, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΚΕ «Κύκλος Φροντίδας» της εταιρείας, μας δίνει τη δύναμη αλλά και τα εφόδια να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, ώστε κανένας πολίτης που βρίσκεται σε ανάγκη να μην μείνει αβοήθητος. Σας ευχαριστούμε!