3.420 χυμοί από την εταιρεία Κάμπος Χίου

Ολόφρεσκους χυμούς θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι ωφελούμενοι του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, χάρη στην πολύ σημαντική δωρεά της εταιρείας Κάμπος Χίου, που πρόσφερε στο Κ.Υ.Α.Δ.Α. 3.420 ατομικές και οικογενειακές συσκευασίες διαφόρων χυμών. Σας ευχαριστούμε!