Ολόφρεσκους χυμούς θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι ωφελούμενοι του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, χάρη στην πολύ σημαντική δωρεά της εταιρείας Κάμπος Χίου, που πρόσφερε στο Κ.Υ.Α.Δ.Α. 3.420 ατομικές και οικογενειακές συσκευασίες διαφόρων χυμών. Σας ευχαριστούμε!