314 κουτιά φάρμακα από την Elix/ Ελιξ- Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας

Μια σημαντική δωρεά σε 314 κουτιά φάρμακα από την Elix/ Ελιξ- Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας σε συνεργασία με την GIVMED για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Κ.Υ.Α.Δ.Α. που εξυπηρετεί καθημερινά άπορους και ανασφάλιστους πολίτες!
Από πολύτιμους υποστηρικτές του έργου μας. Σας ευχαριστούμε θερμά!