319 σαλάτες από τη Galitel S.A.

319 σαλάτες θα μοιραστούν και αυτή την εβδομάδα στα άτομα και τις οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη και υποστηρίζονται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, χάρη στη νέα δωρεά της Galitel S.A.