33 καρβελάκια ψωμί από τον φούρνο Kora Bakery

Με 33 καρβελάκια ψωμί που θα βρουν τον δρόμο για τα αδύναμα νοικοκυριά της πόλης επέστρεψε στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων, ο φούρνος Kora Bakery. Ευχαριστούμε!