336 σαλάτες από τη Galitel S.A.

336 από τις φρεσκοκομμένες, πλυμένες και έτοιμες προς κατανάλωση σαλάτες της, δώρισε για μια ακόμη εβδομάδα η εταιρεία Galitel S.A. για τα άτομα και οικογένειες δυσκολεύονται λόγω οικονομικών προβλημάτων να βάλουν τα λαχανικά στο καθημερινό τους τραπέζι. Σας ευχαριστούμε!