35 σαλάτες από τη Galitel S.A.

Βρίσκεται κάθε εβδομάδα στο πλευρό μας με σαλάτες που προσφέρουν ανακούφιση σε εκείνους που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Με 35 σαλάτες, η Galitel S.A. έβαλε και πάλι το δικό της λιθαράκι στη στήριξη του έργου του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Σας ευχαριστούμε!