Σαράντα χιλιάδες ατομικές μερίδες γάλα θα προσφέρουν μια ανάσα ανακούφισης στο σύνολο των ωφελουμένων του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, χάρη σε μια ακόμη δωρεά της FrieslandCampina Hellas μέσω της συνεργασίας μας με το Μπορούμε. Ευχαριστούμε!