Σαράντα φρέσκα καρβελάκια ψωμί παρέδωσε για μια ακόμη φορά σήμερα ο φούρνος Kora Bakery για να καταλήξουν στους ανθρώπους που υποστηρίζονται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, με τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Σας ευχαριστούμε για την προσφορά σας!