408 χυμοί και 450 γιαούρτια από τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία

 

Ολοκληρώνοντας τον μήνα προσφοράς της προς το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, η γαλακτοβιομηχανία ΟΛΥΜΠΟΣ πρόσφερε για μια ακόμη φορά τα πολύτιμα προϊόντα της για εκείνους που τα χρειάζονται: 408 χυμούς και 450 γιαούρτια που θα φτάσουν στα άτομα και τις οικογένειες που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ευχαριστούμε!