42 σαλάτες από τη Galitel S.A.

Για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, η Galitel S.A. έφθασε στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων για να παραδώσει 42 ακόμη σαλάτες για εκείνους που τις χρειάζονται! Ευχαριστούμε!