420 κιλά γιαούρτι από τη FrieslandCampina Hellas

Η στήριξη των οικογενειών που λόγω της φτώχειας στερούνται βασικά καταναλωτικά αγαθά αποτελεί βασική προτεραιότητα όχι μόνο για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων αλλά και για τη FrieslandCampina Hellas και αυτός είναι ο κύριος προσανατολισμός των δωρεών της εταιρείας προς το Κ.Υ.Α.Δ.Α. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία προχώρησε σήμερα στη δωρεά 420 κιλών γιαουρτιού σε οικογενειακές συσκευασίες! Η προσφορά σας είναι πολύτιμη!