420 κιλά σάκοι απορριμάτων από την Τροφοεμπορική ΕΠΕ

Στο νέο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, οι καθημερινές μας ανάγκες στα είδη που είναι απαραίτητα σε κάθε σπίτι είναι πολλαπλάσιες. Για αυτό και δεν μπορούμε παρά να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία στην Τροφοεμπορική ΕΠΕ, μια εταιρεία με παράδοση στον τομέα των προϊόντων επαγγελματικού καθαρισμού, που ανταποκρίθηκε με ευαισθησία στο σχετικό αίτημα του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, με την αποστολή 420 κιλών μεγάλων σάκων απορριμμάτων! Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!