43 καρβελάκια ψωμί από τον φούρνο Kora Bakery

Όλο και πιο συχνά ο φούρνος Kora Bakery στηρίζει το έργο μας με το πιο απλό αλλά τόσο απαραίτητο για το καθημερινό τραπέζι, ψωμί. 43 ακόμη καρβελάκια θα διατεθούν σε ανθρώπους που στηρίζονται από το Κ.Υ.Α.Δ.Α. Σας ευχαριστούμε!