44 καρβελάκια ψωμί από τον φούρνο Kora

Τρίτη συνεχής ημέρα προσφοράς από τον φούρνο Kora, που σήμερα δώρισε στο Κ.Υ.Α.Δ.Α. 44 καρβελάκια ψωμί. Ευχαριστούμε!