456 παριζάκια από την αλλαντοβιομηχανία NIKAS

Η αλλαντοβιομηχανία Nikas αποτελεί πολύτιμο υποστηρικτή του Κοινωνικού Παντοπωλείου, φροντίζοντας μέσω των δωρεών της να φτάνουν στο τραπέζι των οικογενειών που στηρίζουμε νόστιμα αλλαντικά. Χάρη στις τελευταίες δωρεές, 456 παριζάκια διανεμήθηκαν από τα πακέτα μας. Ευχαριστούμε!