5 σάκοι ρούχα από τη TheHOMEProject

Με στόχο κανένα παιδί να μην μείνει αβοήθητο, η ΜΚΟ The HOME Project στηρίζει τακτικά το έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Αυτό έκανε και σήμερα, μέσω της προσφοράς 5 μεγάλων σάκων γεμάτων ρούχα. Σας ευχαριστούμε!