560 σαλάτες από τον Μπάρμπα – Στάθη

560 σαλάτες προστέθηκαν σήμερα στα προς διάθεση είδη του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, προσφορά του Μπάρμπα Στάθης – Barba Stathis. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή στήριξη στο έργο μας!