6.000 γιαούρτια από τη ΔΕΛΤΑ

Σημαντικός αρωγός στην κάλυψη των βασικών διατροφικών αναγκών των ευάλωτων συνανθρώπων μας, η ΔΕΛΤΑ στήριξε το έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, με τη δωρεά 6.000 γιαουρτιών. Τα προϊόντα θα καταλήξουν σύντομα στο τραπέζι των ανθρώπων που τα έχουν ανάγκη, μέσω των δομών του Κ.Υ.Α.Δ.Α.