600 γιαούρτια και 408 χυμοί από την ΟΛΥΜΠΟΣ

Στους δύσκολους καιρούς της υγειονομικής κρίσης, η ελληνική γαλακτοβιομηχανία ΟΛΥΜΠΟΣ δεν ξεχνά τις οικογένειες που υποστηρίζονται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Έτσι, ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και δώρισε στο Κ.Υ.Α.Δ.Α. 600 γιαούρτια και 408 ατομικούς χυμούς. Και το ίδιο θα κάνει κάθε Πέμπτη του Δεκεμβρίου. Ευχαριστούμε!