603 σαλάτες από τον Μπάρμπα- Στάθη

Στηρίζει σταθερά το έργο του Κ.Υ.Α.Δ.Α. εδώ και μήνες, φροντίζοντας οι φρέσκιες σαλάτες του να φτάνουν σε κάθε οικογένεια που βρίσκεται σε ανάγκη. 603 σαλάτες έφθασαν και αυτή την εβδομάδα στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων από τον Μπαρμπα-Στάθη και έχουν ήδη διατεθεί στους ωφελούμενούς μας! Ένα μεγάλο ευχαριστώ!