61 καρβελάκια ψωμί από τον φούρνο Kora

Τέταρτη μέρα προσφοράς, τέταρτη μέρα ευγνωμοσύνης προς τον φούρνο Kora, που σήμερα διέθεσε για τους ωφελούμενους του Κ.Υ.Α.Δ.Α. άλλα 61 καρβελάκια ψωμί. Ευχαριστούμε!