684 σαλάτες από τον Μπάρμπα- Στάθη

Μία σημαντική ποσότητα από 684 σαλάτες έφθασε και πάλι σήμερα στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων, προσφορά του Μπάρμπα Στάθη. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας φρόντισαν να μη λείψουν οι δροσερές, φρεσκοκομμένες σαλάτες από το τραπέζι ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη. Σας ευχαριστούμε για τη διαρκή υποστήριξη στο έργο μας!