686 πακέτα burger από την ΕLAIS – Unilever Hellas S.A.

Αποδέκτες μιας μεγάλης δωρεάς από την ΕLAIS – Unilever Hellas S.A. γίναμε την περασμένη εβδομάδα. Παραλάβαμε για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 686 πακέτα Raw NoBeef Burger, τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει αν διανέμονται με κάθε πακέτο που προσφέρουμε στις οικογένειες που στηρίζουμε. Η πολύτιμη στήριξη της εταιρίας μας δίνει τη δυνατότητα να καλύπτουμε ακόμη περισσότερες ανάγκες. Ευχαριστούμε!