Εβδομήντα σαλάτες της εταιρείας Galitel S.A. θα καταλήξουν και αυτήν την εβδομάδα στο τραπέζι ατόμων και οικογενειών που δυσκολεύονται να αγοράσουν ακόμη και τα στοιχειώδη αγαθά. Για αυτό και η προσφορά σας έχει ιδιαίτερη αξία. Σας ευχαριστούμε!