70 σαλάτες από τη Galitel

Εβδομήντα σαλάτες της εταιρείας Galitel S.A. θα καταλήξουν και αυτήν την εβδομάδα στο τραπέζι ατόμων και οικογενειών που δυσκολεύονται να αγοράσουν ακόμη και τα στοιχειώδη αγαθά. Για αυτό και η προσφορά σας έχει ιδιαίτερη αξία. Σας ευχαριστούμε!