750 κοτόπουλα από τον Νιτσιάκο

Η συνεισφορά της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πτηνοτροφίας στην κινητοποίηση για την προστασία και τη βοήθεια κάθε πολίτη αυτής της πόλης που έχει την ανάγκη μας, αυτή τη δύσκολη στιγμή, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Στο πλαίσιο αυτό παραλάβαμε από τα Κοτόπουλα Νιτσιάκος 750 νωπά κοτόπουλα. Σας ευχαριστούμε!