798 σαλάτες από τον Μπάρμπα- Στάθη

Σχεδόν 800 σαλάτες πρόσφερε και αυτή την εβδομάδα η εταιρεία Μπάρμπα Στάθης για τα άτομα και τις οικογένειες που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Η διαρκής σας στήριξη μας προσφέρει τα εφόδια για την υλοποίηση του οράματος του Κ.Υ.Α.Δ.Α. που είναι να προσφέρουμε περισσότερα σε περισσότερους. Σας ευχαριστούμε!